fbpx

Fyzické stráženie a bodyguarding

moderné zabezpečovacie riešenia

Fyzické stráženie a bodyguarding

Je to fyzická ochrana vykonávaná na mieste výkonu stráženia fyzicky pracovníkom bezpečnostnej služby. Tento pracovník počas svojho pracovného času kontroluje bezpečnosť a zabezpečenie objektu proti vstupu nepovolaných osôb. Taktiež zabraňuje krádežiam majetku firmy kontrolami zamestnancov pri ich odchode zo stráženého objektu. Ma právo viesť evidenciu vstupu a výstupu osôb alebo vozidiel  a taktiež ich podrobovať dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v dychu. Zabezpečenie krízových a pandemických situácii na základe prijatých legislatívnych opatrení vládou SR. Taktiež poskytujeme aj služby informátora alebo recepčného.