fbpx

Obchôdzkové a dochádzkové systémy

moderné zabezpečovacie riešenia

Obchôdzkové a dochádzkové systémy

Majte vždy prehlaď o tom, aký počet zamestnancovu sa pravé nachádza vo vašej firme, kto a kedy prišiel, pripadne odišiel. Informácie o počte zamestnancov v objekte vedia byt veľmi užitočne napríklad pri požiari. Na základe údajov z týchto systémov si taktiež viete vyhodnocovať dochádzku zamestnancovu a ich odpracovaní čas.

Obchôdzkové systémy slúžia na kontrolu napríklad strážnikov alebo upratovačiek, či prešli určené miesta a nevynechali nejaký svoj pracovný bod. Dáta sa získavajú z po objekte rozmiestnených prihlasovacích bodov, ktoré musí konkrétny zamestnanec načítať. Ak tak neurobí, tak systém túto skutočnosť vyhodnotí a informuje o nej dohlaď alebo osobu, ktorú si zákazník určí.