fbpx

Správa a bezpečnosť budov

moderné zabezpečovacie riešenia

Sprava a bezpečnosť budov

Komplexné riešenie kontroly budovy a jej dôležitých súčastí, vyhodnocovanie získaných dát na operačnom stredisku a okamžitá reakcia na zmeny v kontrolovaných systémoch. Súčasťou tejto služby je aj kontrola bezpečnosti budovy, či už z hľadiska technického alebo priamo fyzického narušenia objektu.