Fyzické stráženie
monitoring
úschova cenností

moderné zabezpečovacie riešenia

Fyzické stráženie a bodyguarding​

Je to fyzická ochrana vykonávaná na mieste výkonu stráženia fyzicky pracovníkom bezpečnostnej služby. Tento pracovník počas svojho pracovného času kontroluje bezpečnosť a zabezpečenie objektu proti vstupu nepovolaných osôb. Taktiež zabraňuje krádežiam majetku firmy kontrolami zamestnancov pri ich odchode zo stráženého objektu. Ma právo viesť evidenciu vstupu a výstupu osôb alebo vozidiel  a taktiež ich podrobovať dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v dychu. Zabezpečenie krízových a pandemických situácii na základe prijatých legislatívnych opatrení vládou SR. Ak je to potrebné, vieme poskytnúť aj služby informátora alebo recepčného.

Monitorovanie osôb, vozidiel a zásielok

Pomocou najmodernejších GPS zariadení dokážeme 24/7 monitorovať polohu akéhokoľvek majetku nášho zákazníka. A taktiež zabezpečovať monitoring osôb napríklad seniorov, ktorý bývajú osamote pomocou zariadenia na to určeného. Toto zariadenie nám okrem polohy osoby dokáže poslať upozornenie pri páde osoby. A aj sama táto osoba si dokáže privolať pomoc v prípade potreby stlačením jediného tlačidla.

Úschova cennosti a zbraní s monitoringom​

Úschova vašich cenností a zbraní napríklad počas vašej dovolenky. Naše operačne stredisko disponuje bezpečnostnou miestnosťou, v ktorej uschováme vaše zbrane alebo cenné predmety. Keďže operačné stredisko pracuje v NON-STOP režime, tak sú Vaše uschované predmety pod stálym dohľadom a v bezpečí.

Motohliadky​

Motorizovane hliadky vykonávajú výjazdy na kontrolu objektov pri poplachoch a taktiež pravidelné a nepravidelné obhliadky objektov napojených na PCO. PATROL SLOVAKIA, s. r. o. pôsobí po celom SLOVENSKU – technicky aj fyzicky.

Našimi vlastnými hliadkami monitorujeme v oblastiach západného Slovenska. Iné oblasti nám zabezpečujú overení subdodávatelia, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti, napojení na lokálne výjazdové jednotky pre maximálnu pružnosť a rýchlosť zásahu.

Fyzické stráženie a bodyguarding​

Je to fyzická ochrana vykonávaná na mieste výkonu stráženia fyzicky pracovníkom bezpečnostnej služby. Tento pracovník počas svojho pracovného času kontroluje bezpečnosť a zabezpečenie objektu proti vstupu nepovolaných osôb. Taktiež zabraňuje krádežiam majetku firmy kontrolami zamestnancov pri ich odchode zo stráženého objektu. Ma právo viesť evidenciu vstupu a výstupu osôb alebo vozidiel  a taktiež ich podrobovať dychovej skúške na prítomnosť alkoholu v dychu. Zabezpečenie krízových a pandemických situácii na základe prijatých legislatívnych opatrení vládou SR. Taktiež poskytujeme aj služby informátora alebo recepčného.

Monitorovanie osôb, vozidiel a zásielok

Pomocou najmodernejších GPS zariadení dokážeme 24/7 monitorovať polohu akéhokoľvek majetku nášho zákazníka. A taktiež zabezpečovať monitoring osôb napríklad seniorov, ktorý bývajú osamote pomocou zariadenia na to určeného. Toto zariadenie nám okrem polohy osoby dokáže poslať upozornenie pri páde osoby. A aj sama táto osoba si dokáže privolať pomoc v prípade potreby stlačením jediného tlačidla.

Úschova cennosti a zbraní s monitoringom​

Úschova vašich cenností a zbraní napríklad počas vašej dovolenky. Naše operačne stredisko disponuje bezpečnostnou miestnosťou, v ktorej uschováme vaše zbrane alebo cenné predmety. Keďže operačné stredisko pracuje v NON-STOP režime, tak sú Vaše uschované predmety pod stálym dohľadom a v bezpečí.

Motohliadky

Motorizovane hliadky vykonávajú výjazdy na kontrolu objektov pri poplachoch a taktiež pravidelné a nepravidelné obhliadky objektov napojených na PCO. PATROL SLOVAKIA, s. r. o. pôsobí po celom SLOVENSKU – technicky aj fyzicky.

Našimi vlastnými hliadkami monitorujeme v oblastiach západného Slovenska. Iné oblasti nám zabezpečujú overení subdodávatelia, s ktorými máme dlhoročné skúsenosti, napojení na lokálne výjazdové jednotky pre maximálnu pružnosť a rýchlosť zásahu.

Ďakujeme za kontaktovanie

Ozveme sa Vám v čo najkratšom možnom čase.