Technické
služby

Vaša ochrana je našou prácou.

Technické služby

Pod bezpečnosťou môžeme rozumieť rôzne typy ochrany. Medzi najobľúbenejšie moderné technológie patria hlavne elektronické zabezpečovacie systémy a kamerové bezpečnostné prvky. 

 
  • Montáž servisov a alarmov, EPS, kamier, brán
  • Inteligentné dochádzkové a obchôdzkové systémy
  • Montáž a servis elektronického zabezpečovacieho systému EZS
  • Montáž a servis elektronického požiarneho systému EPS
  • Montáž a servis kamerových bezpečnostných systémov pomocou CCTV kamier
  • Technické poradenstvo, odporúčania a návrh bezpečnostných systémov na mieru
  • Montáž GPS sledovacích zariadení vozidiel, strojov a iného technického vybavenia

O krok napred
a v súlade s nariadeniami

Väčšina poisťovní si stanovuje pripojenie priestorov sledovaných kamerovými systémami na PCO do svojich poistných podmienok. Buďte pripravení na nečakané situácie a nepodceňte bezpečnosť.

BEZPEČNOSŤ
KARIET

Chránte svoje karty pred nechceným vykradnutím vašich údajov a hlavne úspor. RFID bezpečnosť je tu.

Pult centrálnej ochrany (PCO)

Dozor na diaľku pomocou kamier šetrí čas, náklady a je prepojený na profesionálnu výjazdovp jednotku.

Mobilná strážna služba

Pozostáva z pravidelných, resp. nepravidelných obhliadok chránených objektov mobilnou hliadkou.

Osobná
ochrana

Individuálna aj skupinová ochrana podľa postavenia klienta. Bezpečný a zodpovedný prístup, bez obmedzenia rodiny a narúšania súkromia

Fyzická Ochrana objektov

Individuálna aj skupinová ochrana podľa postavenia klienta. Bezpečný a zodpovedný prístup, bez obmedzenia rodiny a narúšania súkromia